Vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení

08. 02. 2021

Dne 18. 1. 2021 vyhlásil ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro vzdělávání ve školním roce 2021/22.

Text  vyhlášení 1. kola přijmacího řízení a všechny informace o průběhu a organizaci přijímání ke vzdělávání na naši střední školu jsou souhrnně uvedeny v oddíle Přijímání ke vzdělávání.

Neváhejte obrátit se na vedení školy s dotazy, ve všem Vám poradíme a pomůžeme.

Související