POJ F-M

Aktuálně: 13. 10. 2020 – Covid 19

13. 10. 2020

Distanční výuka trvá

  • Na základě dalších opatření vyhlášených Vládou ČR, potrvá nadále distanční výuka.
  • Distanční výuka je pro žáky povinná a řídí se instrukcemi vedení školy a vyučujících v jednotlivých předmětech.
  • Od 13. 10. 2020 je vzhledem k opatřením přerušena rovněž výuka praxe v dílnách.
  • Aktuální informace dostanou všichni žáci a rodiče od ředitele školy prostřednictvím Bakaláři - Komens.
  • Na dny 26. 10. a 27. 10 2020 upravil ministr školství organizaci školního roku a pro žáky škol vyhlásil dva dny volna.
  • Je pozastavena výuka také na jazykové škole. Odpolední kurzy AJ a NJ byly zahájeny a navážou po této vynucené pauze hned, jakmile to bude možné. Oznámení o pokračování odpoledních kurzů bude opět zveřejněno zde. Jednoleté pomaturitní studium anglického jazya se dnem 12. 10. 2020 opět přesouvá do distanční formy vzdělávání.
  • Termíny státních zkoušek z anglického jazyka v měsíci říjnu 2020 jsou zrušeny.

Související