Zahájíme školní rok 2020/21

24. 09. 2020

 

Nový školní rok 2020/21 zahájíme tradičně 1. 9. 2020.

Dovolte mi srdečně Vás všechny přivítat, zejména novým žákům 1. ročníků přejeme bezproblémový start studia. Zahajujeme ve stále specifických podmínkách hygienických opatření daných aktuálně Manuálem MŠMT a chci Vás ubezpečit, že škola je v tomto smyslu připravena. Vše je ovšem o nezbytné osobní zodpovědnosti každého z nás tak, abychom pro práci a studium ve škole zůstávali v prvé řadě ve zdraví.

Všechny třídy zahájí školní rok ve svých třídách pod vedením třídních učitelů, kde budou kromě jiného poučeni o všech bezpečnostních zásadách a hygienických opatřeních. 1. září setrvají žáci ve škole po dobu tří vyučovacáích hodin, od následujícícho dne započne výuka podle stálého rozvrhu hodin.

Ve čtrvrtek 4. 9. 2020 přivítáme ve škole rodiče žáků 1. ročníků. Zahájení prvních třídních schůzek proběhne od 15:30 ve třídách, další organizaci přizpůsobíme aktuálním podmínkám a rodiče budou včas informováni. Vstupní třídní schůzky jsou vzhledem k zahájení studia v novém prostředí velmi důležité, proto očekáváme účast všech rodičů.

Hodně stěstí, úspěchů, radosti a hlavně zdraví ve školním roce 2020/21.

Martin Tobiáš, ředitel

Související