Studenti se podílejí na kvalitní výuce a jejich zapojení je skvělé

Rostoucí zapojení studentů do aktivit projektu a špičkové vybavení přináší velký užitek. Studenti se svými projekty zapojují do celé řady národních i mezinárodních soutěží a jsou velmi úspěšní.

V krajském kole přehlídky Středoškolská oborná činnost měla škola zastoupení v podobě 8 prací, z nichž 4 postoupily do celostátního kola v Kutné Hoře.

Eliška Matulová a Fiktivní firmy

Eliška je v současné době již absolventkou oboru ekonomické lyceum. Je aktivně zapojena do studentské firmy DRIP a její dlouhodobá maturitní práce Návrh učební osnovy předmětu Fiktivní firmy pojímá tento předmět a jeho výuku moderním směrem s odkazem na praxi a podporu podnikavosti studentů. Vsoučasné době aktualizujeme školní vzdělávací programy našich oborů a návrh v plné míře využijeme. Zapojení studentky do tvorby školního kurikula je v tomto smyslu zřejmě unikátní.

ff 1ff 2ff 3ff 4

Lukáš Horina a Virtuální realita

Velkým tématem s potenciálem pro výuku je zapojení virtuální reality. Lukáš je absolventem oboru informační technologie a jeho projekt nese název Využití virtuální reality pro výuku 21. století. Téma motorů Lukáš zpracoval zcela samostatně a po svém a zcela jistě práci využijeme pro výuku předmětů Základy mechatroniky a Fyzika. Zároveň je práce inspirací pro další studenty, jak využít řešení pro další tvorbu VR modelů.

vr 1vr 2vr 3