Valná hromada Studentského startup pro 21. století

První píše historii

 startup 7

Dne 22. 6. 2021 se 11 studentů sešlo spolu se svými učiteli a založili 1. studentský startup, který bude působit v rámci našeho projektu podpořeného THE VELUX FOUNDATIONS.

Studenti se seznámili s rekonstruovanými prostory školních dílen a špičkovým vybavením, které jim bude k dispozici. V diskusi si studenti stanovili komunikační nástroje, prostřednictvím kterých se budou domlouvat a založí si knhovnu zdrojů a dokumentace.První schůzce startupu předcházely motivační dopisy a výběrový rozhovor, během něhož studenti prezentovali svá očekávání, své silné stránky a představy o rolích a pozicích, které by chtěli zastávat. Zároveň zazněly první nápady, čím by se mohla studentská firma zabývat.

startup 6startup 1startup 4startup 2startup 5startup 3