Jak vznikl projekt a proč vlastně NADACE VELUX?

velux mapStřední odborná škola našeho střihu musí neustále udržovat krok s reálným prostředím partnerských firem, musí se starat o aktuálnost obsahu vzdělávání a udržovat svoje vybavení na vysoké úrovni. Jedním z hlavních cílů se stává péče o celostní rozvoj osobnosti našich studentů, prohloubení partnerství se základními školami a partnerskými školami v zahraničí.

Stav našich školních dílen již začínal být docela problematický, takže je zde nejvyšší čas na rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci vybavení. Jako ředitel školy jsem se již dlouho rozhlížel po vhodných zdrojích možného financování pokud možno mimo prostředí časově a administrativně náročných programů Evropské unie. V roce 2018 jsem si našel příležitost v podobě semináře THE VELUX FOUNDATIONS v Praze, kde byla představena nová strategie grantových programů této unikátní nadace a prezentovány následující oblasti podpory:

  • modelové projekty, jež mají z hlediska zlepšení systému odborného vzdělávání zvláštní význam a jež se týkají mimo jiné učení na pracovišti, uznávání již získaného vzdělání, tzv. měkkých dovedností a odborné přípravy nejvyšší úrovně;
  • projekty mobility pro studenty, učitele, vedoucí pracovníky a další osoby, jež mají podstatný vliv na obsah a strukturu vzdělávacích programů a na jejich další směřování. Mobilitu je nutné zlepšit prostřednictvím partnerské spolupráce a stipendií, výměnných pobytů a sdílení nových metod a materiálů;
  • projekty rozvíjející počáteční vzdělávání a přípravu na povolání na odborných učilištích (i- VET) jako sociálně orientované iniciativy zaměřené na ohrožené mladé lidi, jimž může vzdělávací podpora přizpůsobená jejich potřebám ulehčit start do života.

Tohle všechno zapadá do našich současných aktivit i strategických plánů do budoucna. Na semináři zazněly informace jako z jiného světa: "Projektová žádost může být maximálně 5ti stránková, protože, kdo se neumí vyjádřit na 5 stránkách, musí na sobě ještě pracovat. Preferované budou projekty kolem 100tis. Euro a výše." Tohle znělo jako velká výzva. Je rozhodnuto, jdeme do toho! Už cestou z Prahy zpět vznikl základ této myšlenkové mapy celého projektu Studentský start up pro 21. století.

Před podáním projektu v dubnu 2020 jsem si samozřejmě nastudoval všechny potřebné zdroje informací a projekt vedle 5ti stránkové žádosti připravil do detailu. Prošel jsme si na webu nadace všechny FAQs a ta poslední mě pobavila: "What happens if you receive a grant?" "BE HAPPY!" Ano od 28. 10. 2020 jsme velmi šťastní, od 1. ledna 2021 projekt s nadšením realizujeme a těšíme se na další kroky.

Náš projekt na webu Projects granted.

Martin Tobiáš, ředitel