Studentský start up pro 21. století

velux logo

Jsme nesmírně šťastní. V dubnu 2020 jsme podali grantovou žádost u dánské nadace THE VELUX FOUNDATIONS a dne 28. 10. 2020 správní rada nadace rozhodla o podpoře naší škole částkou 355 000,- Euro.

Projekt s názvem Studentský start up pro 21. století předpokládá vybudování podmínek pro realizaci vlastních studentských projektů. Start up bude fungovat v modernizovaných prostorách školních dílen, bude vybaven nejmodernějšími technologiemi 3D tisku, 3D měření, virtuální reality, CNC technikou a dalšími stroji. Na půdě start up chceme proPOJit studenty napříč všemi obory, kteří budou mít zájem realizovat své nápady a provozovat studentskou firmu se vším všudy. Budeme v kontaktu s odborníky z praxe, rozjedeme v plné míře Leader in Me a navážeme partnerství se školami na Slovensku a v Polsku.

V rámci projektu obnovíme naši tradici prázdinových kempů pro žáky základních škol.

Máme se nač těšit. Už ať jsme všichni ve škole.

Srdečné poděkování THE VELUX FOUNDATIONS za důvěru.