Našim cílem je být Leader in Me školou

"Jen to, co zaléváte, vyroste."

Stephen R. Covey

Co je tedy Maják?

lim small 07Máme první tým učitelů vyškolených v 7 návycích skutečně efektivních lidí. Každý z nás si z programu něco podstatného do svého osobního života odnesl, naší společnou ambicí však je, rozšiřovat tyto přincipy do prostředí naší školy - mezi naše kolegy a zejména studenty.

Kliknutím na náhled letáku zjistíte, co každému z nás program přinesl.

Maják je tým nadšených učitelů, kteří si vzali za své šířit kulturu 7 návyků mezi své kolegy a zejména studenty a přinést do naší školní praxe nové pohledy, otevírat prostor pro studenty a ujistit je v tom, že ono jsou velmi důležití v naší škole, mají naši důvěru a jejich názory nás zajímají. Maják se začíná scházet pravidelně od září roku 2020, kdy jsme věřili, že se situace s pandemií covidu 19 snad uklidní. Vůbec jsme netušili, co nás ve školním roce 2020/21 všechno potká. Ale Maják je tady a máme svého lídra, kterým je ten nejmladší z nás Robin Balon. Každý zastává v Majáku svou roli a společně velmi usilovně přemýšlíme a plánujeme, jak dostat 7 návyků mezi naše studenty, jak dostat do rovnováhy tři oblasti:

  • Kultura - vytváření prostředí pro lídry, společné vedení, akce zaměřené na leadership
  • Leadership - zajištění efektivní výuky studentů i učitelů v 7 návycích
  • Studium - sladění školních systémů, sladění cílů školy, podíl studentů i rodičů na formulaci vize školy

Co na to kronikářky?

lim small 04lim small 06lim small 08lim small 09

"Jelikož jsme si jako tým opravdu sedli, Martina napadlo, že bychom měli přejít k programu Leader in Me. Na prvním sezení jsme byli do problematiky uvedeni. Většina z nás ani netušila, co si na nás Martin připravil. Všichni jsme se stali členy tzv. Majáku. Zhodnotili jsme naše brzdné a hnací síly a rovněž silné stránky členů našeho školního Majáku. Na základě toho jsme si v září 2020 určili role v Majáku."

Otevřít školu studentům, dát jim prostor a důvěru, vtáhnout je ve větší míře do dění na škole tak, ať si sami utvářejí prostředí, ve kterém se budou dobře cítit. Každé naše setkání Majáku s naším koučem Ondrou je velmi intenzivním brainstormingem, bavíme se o vizi, našich cílech a plánech. A tak jsme se jednou rozprchli po školních budovách a vytipovali místa, kde se místo strohých zdí a nevzhledných míst vyřádíme spolu se studenty výtvarně - barvy, veselost, motivace, inspirace, kreativita. Máme k dispozici zásobu inspirativních myšlenek a jsme velmi rádi, že můžeme využívat bohaté zdroje portálu Leader in Me. Ano můžeme, jsme Leader in Me školou, tedy to je náš dlouhodobý cíl. Naše výtvarnice Barča s Katkou spolu se studenty již tvoří. Bude se nám ve škole líbit.

Martin Tobiáš, ředitel