Evropské strukurální a investiční fondy

Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a spolupráce se zaměstnavateli I a II
15. 05. 2018

Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a spolupráce se zaměstnavateli I a II

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014057 Zkrácený název projektu: Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a spolupráce se zaměstnavateli II Číslo programu: 02 Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: 02_18_065 Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ II pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) Název projektu CZ: Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a spolupráce se zaměstnavateli II Název projektu EN: Specialized secondary school, its support towards students, teachers and cooperation with employers II Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT Datum zahájení: 1. 9. 2019 Publicita - plakát:  ...zde   Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006181 Zkrácený název projektu:  Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a spolupráce se zaměstnavateli Číslo programu: 02 Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: 02_16_035 Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) Název projektu CZ: Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a spolupráce se zaměstnavateli Název projektu EN: Specialized secondary school, its support towards students, teachers and cooperation with employers Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Datum zahájení: 1. 9. 2017 Publicita - plakát: ZDE
Celý článek