ECDL

ECDL
03. 05. 2017

ECDL

Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL / ICDL-European / International Certification of Digital Literacy. Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard. V České republice jsou aktuálně dostupné následující certifikační zkoušky / moduly. Základní moduly ECDL / ICDL: Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration) Bezpečné používání informačních technologií (IT Security) Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials) Základy práce s aplikacemi (Application Essentials) Práce s tabulkami (Spreadsheets) Zpracování textu (Word Processing) Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials) Standardní moduly ECDL / ICDL: Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education) Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing) Základy informatického myšlení a programování Computing) Plánování projektů (Project Planning) Tvorba webových stránek (Web Editing) Úpravy digitálních obrázků (Image Editing) Prezentace (Presentation) Použití databází (Using Databases) Pokročilé moduly ECDL / ICDL: Analýza a vizualizace dat (Data Analytics) Finanční tabulky (Financial Spreadsheets) Pokročilé prezentace (Advanced Presentation) Pokročilé použití databází (Advanced Databases) Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets) Pokročilé zpracování textu (Advanced Word Processing) Ostatní moduly ECDL / ICDL: e-Citizen Správa a archivace digitálních fotografií Úpravy a vylepšování digitálních fotografií Sdílení a prezentace digitálních fotografií Více informací získáte na oficiálních webových stránkách konceptu ECDL v ČR www.ecdl.cz a na Facebookové stránce @ECDLCZ.
Celý článek