Přijímání ke vzdělávání

Zde sledujte všechny aktuální informace o průběhu přijímacího řízení pro šk. rok 2021/22

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil dne 19. 8. 2021 3. kolo přijímacího řízení pro následující obory vzdělání.

OborPočet přijímaných uchazečů ve 2. koleZdravotní způsobilost
Technické lyceum 1 Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil dne 7. 6. 2021 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory vzdělání.

OborPočet přijímaných uchazečů ve 2. koleZdravotní způsobilost
Strojírenství 6 Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Technické lyceum 4 Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce

Co potřebujete vědět pro 2. kolo?

 • Předpoklad uzavření 2. kola: 11. 6. 2021

 • Termín odevzdání přihlášky pro 2. kolo: 10. 6. 2021 do 12:00

 • Průměr z ČJ, AJ a matematiky z 1. pololetí 8. ročníku (dvakrát) a z 1. pololetí 9. ročníku (jednou) se započítává do přijímacího řízení

 • Uchazeč pro 2. kolo doloží výsledky jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení. Střední škola, kde uchazeč vykonal přijímací zkoušky v 1. kole vydá protokol o výsledcích jednotné přijímací zkoušky.

 • 60 bodů – to je max. počet bodů v přijímacím řízení za prospěch na ZŠ (a odpovídajících ročnících gymnázií).

 • 100 bodů – to je max. počet bodů za přijímací zkoušky z ČJ a matematiky CERMAT.

 • Uchazeči, kteří nedosáhli alespoň 40 bodů, nemohou být přijati pro nesplnění kritérií pro přijetí ke vzdělání na střední škole

 • V případě dotazů kontaktujte vedení školy

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke vzdělávání ve střední škole. Pro každý z oborů je příslušné rozhodnutí k nahlédnutí pod odkazem v následující tabulce.

Obor vzděláníRozhodnutí k náhledu 
Ekonomické lyceum EL ZDE
Informační technologie IT ZDE
Obchodní akademie OA ZDE
Strojírenství STR ZDE
Technické lyceum TL ZDE
Technická zařízení budov TZB ZDE
Veřejnosprávní činnost VS ZDE

 

 • Uchazeči jsou uvedeni pod evidenčním číslem přihlášky a seřazeni podle celkového počtu dosažených bodů.

 • Zápisový lístek odevzdají do 10 pracovních dnů (do 1. 6. 2021) na sekretariátech školy přijatí uchazeči se zájmem o studium na POJ F-M

 • Řádně omluvení uchazeči, kteří nekonali přijímací zkoušky v řádném termínu, nejsou v pořadí tabulky uvedeni a budou informováni o konání přijímací zkoušky v náhradním termínu 2. 6. a 3. 6. 2021.

 • Uchazeči, kteří nedosáhli alespoň 40 bodů, nebyli přijati pro nesplnění kritérií pro přijetí ke vzdělání na střední škole. 

 • Zákonné zástupce nepřijatých uchazečů velmi prosíme, aby si Rozhodnutí o nepřijetí vyzvedli osobně na sekretariátech školy, a to od 20. 5. 2021 od 10:00 do pátku 21. 5. 2021 do 15:00.

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

 • Formulář odvolání ke stažení ...ZDE.

 • Možnost podání odvolání (do 3 dnů od obdržení písemného rozhodnutí) a další postup vždy konzulujte s vedením školy, velmi rádi a ochotně vám poradíme, jak postupovat:

 • Žádáme velmi o trpělivost a pochopení. Velmi brzy budeme kontaktovat všechny rodiče přijatých uchazečů, abychom zjistili skutečný zájem a vytvořili tak prostor pro jednání s uchazeči nepřijatými.

 

Co potřebujete vědět pro 1. kolo?

 • Průměr z ČJ, AJ a matematiky z 1. pololetí 8. ročníku (dvakrát) a z 1. pololetí 9. ročníku (jednou) se započítává do přijímacího řízení

 • Pro všechny obory se koná jednotná přijímací zkouška CERMAT z ČJ a matematiky

 • 60 bodů – to je max. počet bodů v přijímacím řízení za prospěch na ZŠ (a odpovídajících ročnících gymnázií)

 • 100 bodů – to je max. počet bodů za přijímací zkoušky z ČJ a matematiky CERMAT

 • Pokud bude uchazeč v průběhu přijímacích zkoušek v karanténě nebo se nebude moci dostavit a řádně se omluví, koná se pro něj náhradní termín

 • Zápisový lístek ke studiu se podává po rozhodnutí o přijetí do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků na webu školy

 • Uchazeči, kteří nedosáhli alespoň 40 bodů, nebyli přijati pro nesplnění kritérií pro přijetí ke vzdělání na střední škole.

 • Všechny informace najdete tady: Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

 • V případě dotazů kontaktujte vedení školy

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů a zdravotní způsobilost

OborPředpokládaný počet přijímanýchZdravotní způsobilost
Ekonomické lyceum 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
Informační technologie 30  Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Obchodní akademie 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
Strojírenství 60 Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Technické lyceum 30 Vzhledem k povaze praktického vyučování doporučujeme potvrzení lékaře na přihlášce
Technická zařízení budov 30 Vyžadována zdravotní způsobilost podle zvláštního předpisu, formulář lékařského posudku
Veřejnosprávní činnost 30 Nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení na stránkách CERMAT

V případě dotazů se neváhejte obrátit s dotazem na vedení školy.